Persondatapolitik

I forbindelse med salg og afholdelsen af førstehjælpskurser og produkter indsamles og behandles en række data på vores kunder og kursister.

Virksomheden

Der indsamles data om virksomheden til brug ved fakturering af kurser og produkter.
Dette inkluderer: navn, adresse, email, tlf, CVR, evt. EAN, samt navn, email og tlf. på kontaktpersonen i virksomheden.

Videregivelse af oplysninger:
Data gemmes i Aktiv Førstehjælps regnskaber der håndteres af Dinero ApS (se Dinero's persondatapolitik her)
Efter et afsluttet kursusforløb noteres virksomhedens navn desuden som reference på Aktiv Førstehjælps hjemmeside.
(Ønsker virksomheden sit navn fjernet fra hjemmesiden vil dette kun ske på forlangende).
Hjemmesiden og E-mail service hostes af One.com og afvikles på en serverinstallation af platformen Joomla CMS der driftes af Aktiv Førstehjælp.
(One.com benytter via 3.part en serverpark i Holland og lever bl.a. herigennem op anbefalingerne i gældende europæisk datalovgivning.)
Der laves automatisk backup af virksomhedens data via cloud backupløsningen JottaCloud.
(JottaCloud er baseret i Norge der har samme strenge krav for datahåndtering som er krævet i gældende europæisk datalovgivning.)

Det er kun ejeren af Aktiv Førstehjælp, som har adgang til ovenstående oplysninger.

Kursisten

For at kunne udstede godkendte førstehjælpsbeviser til kursisterne er det nødvendigt at indsamle en række data på disse.
For hver kursist skal indsamles navn, CPR-nr. og email adresse - hvilket er et vilkår for at godkendte beviser kan udstedes.
I tilfælde hvor der ikke udstedes godkendte beviser, men i stedet deltagerdiplomer indsamles kun kursistens navn.
Ønsker virksomheden eller kursisten ikke at der udstedes beviser eller diplomer indsamles der ikke data på kursisterne.
Ønsker virksomheden eller kursisten ikke at udlevere oplysningerne kan der ikke udstedes hverken beviser eller diplomer.
Ønsker en kursist som er blevet registreret, efterfølgende at trække sit samtykke tilbage vil det samtidig betyde at bevis og diplom slettes og derefter ikke kan genskabes.

Videregivelse af oplysninger:
Oplysninger på kursisten gemmes i Dansk Førstehjælpsråds (DFR) online kursusbevissystem og følger DFR's retningslinjer og politkker for dette (herunder bl.a. at kursistdata gemmes i 10 år).
Kursisten kan altid selv logge på bevissystemet og se hvilke data der er registreret på den enkelte.
Aktiv Førstehjælp er godkendt til udstedelse af beviser i regi af DFR gennem medlemskabet af FSFI (Foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører), hvilket betyder at kursistens data i systemet kan tilgås af fire parter, herunder: kursisten selv, instruktøren som udsteder beviset, FSFI's administration, DFR's administration.

Registrering af kursistens data sker ved personligt instruktørlogin til kursusbevissystemet. Det er således instruktøren der har adgang til kursistens oplysninger og ikke Aktiv Førstehjælp som sådan.

Ret til indsigt og sletning

Virksomheder og kursister som har handlet med Aktiv Førstehjælp har ret til indsigt i hvilke data der er blevet indsamlet.
Denne indsigt opnås ved at kontakte Aktiv Førstehjælp på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Data kan på forlangende slettes, så længe datasletningen ikke har indvirkning på Aktiv Førstehjælps øvrige juridiske forpligtelser ift. eksempelvis regnskabsloven. Dog skal virksomhed og kursist være opmærksom på at datasletning vil have implikationer som beskrevet ovenfor idet førstehjælpskompetencer rent formelt ikke kan genskabes. Det vil derfor være nødvendigt at gennemføre et nyt kursus, hvis kompetencen igen skal være formelt gældende.