Aktiv Førstehjælps vision er, at udbrede og højne kendskabet og forståelsen for førstehjælp i Danmark blandt den almene befolkning.

Et fokuspunkt i undervisningen er deltagernes undren og spørgsmål på området, idet undervisningen primært handler om at afdække området og aflive myter om, hvad man må og ikke må. Det er et mål, at deltageren efter et endt kursus forløb føler sig kompetent og tør yde førstehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

Der undervises efter godkendte retningslinjer fra ERC (Europæisk Råd for Genoplivning) samt uddannelsesplaner fra Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningen foregår som en blanding af teoretisk og praktisk undervisning, med fokus på de praktiske færdigheder.

Alle instruktører i Aktiv Førstehjælp er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Aktiv Førstehjælp er medlem af FSFI (Foreningen Af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører)

Aktiv Førstehjælp samarbejder med bl.a. det regionale beredskab i Hjørring og Aalborg.

Aktiv Førstehjælp er beliggende i Aalborg og ejes af André Bjørn Nielsen.


Instruktørprofil: André Bjørn Nielsen

Min baggrund som instruktør startede ved Beredskabsstyrelsen Bornholm, hvor jeg fra 2005 til 2009 som befalingsmand underviste unge og voksne i stort set alt inden for Brand & Redning. En del af jobbet som befalingsmand består også i at deltage som vagthavende/holdleder på udrykningsvagten, hvor der køres til alle typer uheld (brand, redning, trafik, miljøuheld mm.).

Siden har jeg undervist ved bl.a. Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet, flere forskellige kommunale beredskaber, som freelance instruktør for andre udbydere af beredskabsfaglige kurser, samt for mit for eget firma (Aktiv Førstehjælp).

Siden 2012 har jeg desuden fungeret som kystlivredder for TrygFonden Kystlivredning, langs den danske kyst hver sommer.

Ud over min beredskabsfaglige baggrund er jeg uddannet Bachelor (B.Sc.) i Idræt, og Kandidat (Cand.mag) i Læring og Forandringsprocesser ved Aalborg Universitet.

Beredskabsfaglig baggrund:

 • Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse
 • Førstehjælpsinstruktør (DFR godkendt)
 • ERC Instruktør
 • Instruktør i hjertestarter
 • Instruktør i håndtering af tilskadekomne
 • Holdleder Brand, Redning, Kommunikation
 • Instruktør i røgdykning og overtænding
 • Faginstruktør
 • Idrætsbefalingsmand ved Forsvarets Center For Idræt
 • Livredder (Bassin-prøven)
 • Kystlivredder ved TrygFonden Kystlivredning
 • Livredderdommer ved Dansk Svømmeunion

Se mere om min faglige profil på linkedin:

Uddrag fra min profil på speakerscore.com: