Persondatapolitik

I forbindelse med salg og afholdelsen af førstehjælpskurser og produkter indsamles og behandles en række data på vores kunder og kursister.

Virksomheden

Der indsamles data om virksomheden til brug ved fakturering af kurser og produkter.
Dette inkluderer: navn, adresse, email, tlf, CVR, evt. EAN, samt navn, email og tlf. på kontaktpersonen i virksomheden.

Videregivelse af oplysninger:
Data gemmes i Aktiv Førstehjælps regnskaber der håndteres af Dinero ApS (se Dinero's persondatapolitik her)
Efter et afsluttet kursusforløb noteres virksomhedens navn desuden som reference på Aktiv Førstehjælps hjemmeside.
(Ønsker virksomheden sit navn fjernet fra hjemmesiden vil dette kun ske på forlangende).
Hjemmesiden og E-mail service hostes af One.com og afvikles på en serverinstallation af platformen Joomla CMS der driftes af Aktiv Førstehjælp.
(One.com benytter via 3.part en serverpark i Holland og lever bl.a. herigennem op anbefalingerne i gældende europæisk datalovgivning.)
Der laves automatisk backup af virksomhedens data via cloud backupløsningen JottaCloud.
(JottaCloud er baseret i Norge der har samme strenge krav for datahåndtering som er krævet i gældende europæisk datalovgivning.)

Det er kun ejeren af Aktiv Førstehjælp, som har adgang til ovenstående oplysninger.

Kursisten

For at kunne udstede godkendte førstehjælpsbeviser til kursisterne er det nødvendigt at indsamle en række data på disse.
For hver kursist skal indsamles navn, CPR-nr. og email adresse - hvilket er et vilkår for at godkendte beviser kan udstedes.
I tilfælde hvor der ikke udstedes godkendte beviser, men i stedet deltagerdiplomer indsamles kun kursistens navn.
Ønsker virksomheden eller kursisten ikke at der udstedes beviser eller diplomer indsamles der ikke data på kursisterne.
Ønsker virksomheden eller kursisten ikke at udlevere oplysningerne kan der ikke udstedes hverken beviser eller diplomer.
Ønsker en kursist som er blevet registreret, efterfølgende at trække sit samtykke tilbage vil det samtidig betyde at bevis og diplom slettes og derefter ikke kan genskabes.

Videregivelse af oplysninger:
Oplysninger på kursisten gemmes i Dansk Førstehjælpsråds (DFR) online kursusbevissystem og følger DFR's retningslinjer og politkker for dette (herunder bl.a. at kursistdata gemmes i 10 år).
Kursisten kan altid selv logge på bevissystemet og se hvilke data der er registreret på den enkelte.
Aktiv Førstehjælp er godkendt til udstedelse af beviser i regi af DFR gennem medlemskabet af FSFI (Foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører), hvilket betyder at kursistens data i systemet kan tilgås af fire parter, herunder: kursisten selv, instruktøren som udsteder beviset, FSFI's administration, DFR's administration.

Registrering af kursistens data sker ved personligt instruktørlogin til kursusbevissystemet. Det er således instruktøren der har adgang til kursistens oplysninger og ikke Aktiv Førstehjælp som sådan.

Ret til indsigt og sletning

Virksomheder og kursister som har handlet med Aktiv Førstehjælp har ret til indsigt i hvilke data der er blevet indsamlet.
Denne indsigt opnås ved at kontakte Aktiv Førstehjælp på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Data kan på forlangende slettes, så længe datasletningen ikke har indvirkning på Aktiv Førstehjælps øvrige juridiske forpligtelser ift. eksempelvis regnskabsloven. Dog skal virksomhed og kursist være opmærksom på at datasletning vil have implikationer som beskrevet ovenfor idet førstehjælpskompetencer rent formelt ikke kan genskabes. Det vil derfor være nødvendigt at gennemføre et nyt kursus, hvis kompetencen igen skal være formelt gældende.

Fejl 404! Siden findes ikke

Den side du prøver at tilgå, findes desværre ikke

 

Sådan kommer du videre

Gå til forsiden

eller prøv at find det du søger i menuen ovenfor

Betingelser for køb ved Aktiv Førstehjælp

Leverings og betalingsbetingelser

Bestilling

 • Når detaljer for bestilling af kurset er på plads fremsendes en ordrebekræftelse på email, hvorefter aftalen betragtes som bindende.
 • I forbindelse med en bestilling af et kursuforløb bør du være opmærksom på firmaets persondatapolitik.
  Ved gennemførelsen af en bestilling betragtes persondatapolitikken som accepteret.

Afbestilling

 • Kurset kan afbestilles vederlagsfrit indtil 4 uger før første kursusdag.
 • Afbestilles kurset fra 2 til 4 uger før første kursusdag, faktureres kunden 50% af det fulde kursusbeløb.
 • Afbestilles kurset indenfor 2 uger før første kursusdag, faktureres kunden det fulde beløb.

Aflysning

 • Aktiv Førstehjælp forbeholder sig retten til akut, at aflyse et kursus i tilfælde af sygdom hos instruktøren eller dårligt og ufremkommeligt vejr.
  Kunden vil herefter blive tilbudt en ny kursusdato.

 • I tilfælde af akut aflysning gives ikke refusion eller rabat.

Betaling

 • Efter afholdt kursus fremsendes faktura via email, hvis ikke andet er aftalt.
 • Betalingsfrist for købet fremgår af den fremsendte faktura, men er som udgangspunkt altid 10 dage netto.
 • Ved manglende betaling følges rykkerprocedurer fra forbrugerombudsmanden. Rykkergebyret er fastsat til 100kr.

Aktiv Førstehjælp
v.André Bjørn Nielsen

Okapivej 9
8960 Randers SØ

Tlf. 40 35 11 61
E-Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Aktiv Førstehjælps vision er, at udbrede og højne kendskabet og forståelsen for førstehjælp i Danmark blandt den almene befolkning.

Et fokuspunkt i undervisningen er deltagernes undren og spørgsmål på området, idet undervisningen primært handler om at afdække området og aflive myter om, hvad man må og ikke må. Det er et mål, at deltageren efter et endt kursus forløb føler sig kompetent og tør yde førstehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

Der undervises efter godkendte retningslinjer fra ERC (Europæisk Råd for Genoplivning) samt uddannelsesplaner fra Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningen foregår som en blanding af teoretisk og praktisk undervisning, med fokus på de praktiske færdigheder.

Alle instruktører i Aktiv Førstehjælp er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Aktiv Førstehjælp er medlem af FSFI (Foreningen Af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører)

Aktiv Førstehjælp samarbejder med bl.a. det regionale beredskab i Hjørring og Aalborg.

Aktiv Førstehjælp er beliggende i Randers og ejes af André Bjørn Nielsen.


Instruktørprofil: André Bjørn Nielsen

Min baggrund som instruktør startede ved Beredskabsstyrelsen, hvor jeg fra 2005 til 2017 som befalingsmand har undervist unge og voksne i stort set alt inden for Brand & Redning. En del af jobbet som befalingsmand består også i at deltage som vagthavende/holdleder på udrykningsvagten, hvor der køres til alle typer uheld (brand, redning, trafik, miljøuheld mm.).

Siden har jeg undervist ved bl.a. Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet, flere forskellige kommunale beredskaber, som freelance instruktør for andre udbydere af beredskabsfaglige kurser, samt for mit for eget firma (Aktiv Førstehjælp).

I perioden 2012 til 2017 har jeg desuden fungeret som kystlivredder og supervisor for TrygFonden Kystlivredning, langs den danske kyst hver sommer.

Ud over min beredskabsfaglige baggrund er jeg uddannet bachelor (B.Sc.) i Idræt, kandidat (cand.mag) i Læring og Forandringsprocesser samt kandidat (cand.mag) i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet.

Beredskabsfaglig baggrund:

 • Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse
 • Førstehjælpsinstruktør (DFR godkendt)
 • ERC Instruktør
 • Instruktør i hjertestarter
 • Instruktør i håndtering af tilskadekomne
 • Holdleder Brand, Redning, Kommunikation
 • Instruktør i røgdykning og overtænding
 • Faginstruktør
 • Idrætsbefalingsmand ved Forsvarets Center For Idræt
 • Livredder (Bassin-prøven)
 • Kystlivredder ved TrygFonden Kystlivredning
 • Livredderdommer ved Dansk Svømmeunion

Se mere om min faglige profil på linkedin:

Uddrag fra min profil på speakerscore.com: